FAQ: často kladené dotazy

Jaká je teplota ve sklepení Retzer Erlebniskeller?
V zážitkovém sklepení v Retzu (Erlebniskeller) je po celý rok stála teplota v rozmezí 10 - 12°C. Doporučujeme proto teplé oblečení. V krajním případě je možné zapůjčit deky (dle dostupnosti).

Nachází se ve sklepení Retzer Erlebniskeller velké množství schodů?
Jelikož se jedná o historický vinný sklep, není Retzer Erlebniskeller bezbariérový, a tudíž je nevhodný pro vozíčky, kočárky a osoby se sníženou pohyblivostí. Celkem se zde nachází po celé délce prohlídkové trasy jednoho kilometru cca 300 schodů (směrem dolů i nahoru).

Kde přesně se nachází místo srazu na prohlídku zážitkového sklepení? Vstupenky na prohlídku si zakoupíte v turistickém informačním centru na náměstí, Hauptplatz 30. Prosíme hosty, aby si vstupenky zakoupili min. 15 minut před začátkem prohlídky. Místo srazu s průvodcem je na náměstí před budovou historické radnice s radniční věží.

Nachází se v zážitkovém sklepení toalety?
Veřejné toalety se nachází přímo u místa srazu s průvodcem, ve steré radnici s radniční věží. V zážitkovém sklepení se žádné další toalety nenachází.

Je možné navštívit zážitkové sklepení Retzer Erlebniskeller bez průvodce?
Prohlídky zážitkového sklepení jsou možné pouze s průvodcem.

Je možné absolvovat prohlídku zážitkového sklepení také v českém jazyce?
Pro skupiny od 15 osob nabízíme i prohlídky v českém jazyce s česky hovořícím průvodcem (prosíme o objednání předem). Pro jednotlivce a menší skupinky máme k dispozici audioguidy v českém jazyce, které Vám zdarma zapůjčíme (do vyčerpání zásob). Zároveň nabízíme po předchozí objednávce i prohlídky v anglickém jazyce.

Od jakého počtu osob je možné objednat soukromou prohlídku?
Soukromou prohlídku je možné objednat od počtu 15 osob, resp. při menším počtu při zaplacení ceny za skupinový vstup pro 15 osob, která činí 142, 50 EUR. Soukromou prohlídku můžeme nabídnout v libovolném čase, který si vyberete (dle dostupné kapacity). Na přáním Vám zajistíme českého průvodce. U menšího počtu osob nabízíme možnost zúčastnit se vypsaných termínů veřejných prohlídek. Rádi Vám zapůjčíme audioguidy v českém jazyce.

Je možné vzít na prohlídku zážitkového sklepení psa?
Vstup do zážitkového sklepení je psům povolen, v každém případě prosíme, pokud s s sebou Vašeho psa vezmete, aby byl na vodítku a s náhubkem.
Je možné prohlídku zkrátit a vystoupit ze sklepení např. v polovině? Prohlídka trvá přibližně 1,5 hodiny včetně krátkého výkladu o historii města a popisu náměstí a 1 ochutnávkového vzorku vína. Po cca 1 hodině je možné sklepení opustit a vystoupit na náměstí (bez nároku na slevu a ochutnávkový vzorek vína).

Je návštěva zážitkového sklepení vhodná i pro osoby trpící klaustrofobií? Obvykle se nepotkáváme se situací, že by tito návštěvníci měli problém prohlídku absolvovat. Nejužší místo se nachází ihned při vstupu do sklepa, šířka schodiště je zde 1,5 metru, ostatní části sklepení (chodby) jsou široké, jelikož sloužily ke skladování obřích sudů na víno.

Je možné parkovat na náměstí?
Osobní automobily můžete zaparkovat přímo na náměstí v Retzu, je zde možnost stání po dobu 2 hodin zdarma v časech: pondělí - pátek 8:00 – 18:00 h, sobota 8:00 – 12:00 h. V těchto časech prosím nastavte na svých parkovacích hodinách čas příjezdu a parkujte zde 2 hodiny bezplatně, následně opusťte s automobilem náměstí. Parkovací hodiny můžete zakoupit i v turistickém informačním centru na náměstí. Mimo uvedené časy je možné parkovat na náměstí bez parkovacích hodiny a bez časového omezení. V ulicích kolem náměstí se nachází zóna pro krátkodobé parkování v délce 1,5 hodiny. Nezapomeňte si vždy nastavit Vaše parkovací hodiny, vyhnete se tak pokutám.

Je v Retzu možnost bezplatného parkování bez časového omezení?
Parkování bez časového omezení je možné bezplatně mimo historické centrum města. Doporučujeme parkoviště P+R u vlakového nádraží (10 minut pěší chůze od náměstí) nebo v ulicích Kremserstraße, Bahnhofstraße, Wallstaße, Windmühlgasse a.j.

Můžeme vjet s autobusem na náměstí?
Vjezd na náměstí v Retzu je autobusům povolen POUZE ulicí Wienerstraße na autobusovou zastávku v dolní části náměstí a to pouze pro výstup a nástup cestujících. Následně musí autobus náměstí opustit ulicí Kremserstraße. Prosím, nevjíždějte autobusy na náměstí ulicí Znaimerstraße, vyhnete se tak pokutám!

Kde je možné autobus zaparkovat?
Autobusy doporučujeme parkovat v ulicích Wallstraße, Kirchenstraße nebo na parkovišti P+R u nádraží.